Arrow Left Účast pacienta

Účast pacienta v projektu PD-MIND

Proč a jak 

Pravidelné a včasné zapojení pacienta do klinické studie je v současné době klíčové pro uvedení nových léčivých přípravků na trh. Včasné zapojení nejen zlepšuje výzkumné studie a zvyšuje jejich efektivitu z hlediska nákladů, ale také úspěšně využívá perspektivy pacientů a zlepšuje kvalitu účasti lepším vyvážením vědeckých cílů a cílů pacientů. 

Oslovení pacientských organizací je jedním ze způsobů, jak zapojit pacienta do celého procesu od vývoje až po marketing. Zapojení tímto způsobem zajišťuje, že potenciální účastníci budou lépe informovaní, což pomůže centrům klinického hodnocení budovat prosperující komunity pacientů. 

Zapojení lidí s Parkinsonovou chorobou proto může výrazně pomoci úspěchu PD-MIND. K zapojení lidí s Parkinsonovou chorobou jsme využili Norges Parkinsonforbund (Norské asociace Parkinsonovy choroby, NPF), která bude koordinovat kontakt s pacienty prostřednictvím různých evropských pacientských organizací. 

Zkušenost pacienta 

Your participation in Parkinson's research is invaluable. Many research projects struggle to find participants. It is certainly in our interest that a lot of research is done on this, so that we can find better medicine, or a cure.

Trine Corneliussen, patient living with Parkinson's

Pacientské organizace 

Pacientská organizace Parkinsonovy nemoci pracuje pro ty, kteří touto chorobou trpí. Díky její odborným znalostem, vědomostem a zkušenostem Vám poskytne radu a vedení ve všech aspektech nemoci. 
 
Neváhejte kontaktovat organizace pacientů s Parkinsonovou chorobou, které jsou zapojeny do tohoto projektu: 

Share this page…