PD-MIND v kostce

Parkinsonova nemoc s mírnou kognitivní poruchou (PD-MCI) je častou nemocí s vážnými klinickými důsledky. V současnosti však pro tuto nemoc neexistuje žádná léčba, a tedy klinická potřeba léčby PD-MCI zůstává neuspokojena. 

PD-MIND projekt si klade za cíl vyvinout léčbu PD-MCI pomocí klinické studie nového léku, který by měl zlepšit paměť, učení a myšlení. 

Design studie

PD-MIND je fáze 2a tzv. randomizované, dvojitě zaslepené, placebo kontrolované studie paralelních skupin. Jedná se o mezinárodní multicentrickou studii zahrnující 10 evropských center: Velká Británie, Itálie, Německo, Česká republika a Norsko. Studie se zúčastní 160 pacientů s PD-MCI, z nichž 80 bude v aktivní (AZD0328) skupině a 80 v kontrolní (placebo) skupině. Vzorek 90 participantů podstoupí MRI vyšetření na začátku a na konci studie za účelem porovnání účinku léku na mozek. 

Share this page…