Arrow Left Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i PD-MIND

Hvorfor og hvordan 

Når nye medisinske produkter skal testes og lanseres nå til dags, er regelmessig og tidlig brukermedvirkning en viktig del av prosessen. Tidlig brukermedvirkning bidrar ikke bare til bedre og mer kosteffektive studier, men også bedre ivaretakelse av brukerperspektivet og bedre kvalitet på studiedeltagelse, og dermed en bedre balanse mellom vitenskapelige mål og brukernes mål. 

Ved å samarbeide med brukerorganisasjoner ivaretas brukerperspektivet gjennom hele prosessen fra utvikling til markedsføring. Dette sikrer også at informasjon når potensielle deltakere og på den måten hjelper forskningssentre med å etablere gode pasientkohorter. 

Å engasjere personer som lever med Parkinsons sykdom kan dermed bidra vesentlig til at PD-MIND lykkes. Vi har derfor involvert personer med Parkinsons sykdom i studien gjennom Norges Parkinsonforbund (NPF). NPF vil koordinere kontakten med brukerne gjennom forskjellige europeiske brukerorganisasjoner. 

Brukerens stemme

Din deltagelse i forskning på Parkinsons sykdom er uvurderlig. Mange forskningsprosjekter strever med å finne deltagere. Det er i vår alles interesse at det gjøres mye forskning på området, slik at vi i fremtiden kan finne en bedre behandling, eller en kur.

Trine Corneliussen, pasient med Parkinsons sykdom

Brukerorganisasjoner 

Brukerorganisasjonene jobber for dem med Parkinsons sykdom, og har kompetansen, kunnskapen og erfaringen som trengs til å kunne gi deg råd og veiledning på alle aspektene ved sykdommen. 

Ta gjerne kontakt med brukerorganisasjonene som er involvert i dette prosjektet: 

Share this page…